Επικύρωση Αντιγράφων

Επικύρωση Αντιγράφων

Σε περιπτώσεις που οι μεταφράσεις οφείλουν να φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, όπως π.χ. ΑΣΕΠ,
Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιους διαγωνισμούς κ.ά., ισχύει το ίδιο και για τα αντίγραφα τίτλων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.ά.

Το μεταφραστικό γραφείο alphavitos αναλαμβάνει την επικύρωση των αντιγράφων παραδίδοντας στον πελάτη τα
μεταφρασμένα έγγραφα έτοιμα προς υποβολή.

Οι συνεργάτες του μεταφραστικού γραφείου, θα σας συμβουλέψουν για τις απαιτούμενες διαδικασίες,
για την επικύρωση των αντιγράφων εφόσον ενημερώσετε για τον φορέα που επιθυμείτε να προσκομίσετε τις μεταφράσεις.

Επιπλέον, θα σας βρούνε την καταλληλότερη λύση προκειμένου να αποφύγετε περιττά έξοδα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.


Μεταφραστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Βασ. Όλγας 38 & Στρ. Κακαβού 2,
546 41 Θεσσαλονίκη

© 2021 Metafraseis Alphavitos. All rights reserved.

Design and Development by 7studio.