Απομαγνητοφώνηση

Απομαγνητοφώνηση

Πως μετατρέπεται ο προφορικός λόγος σε γραπτό;
Με ποιο τρόπο διατηρούμε τα ομιλούμενα στα πρακτικά μιας συνεδρίασης;

Το μεταφραστικό γραφείο alphavitos με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αναλαμβάνει την απομαγνητοφώνηση
πρακτικών, εργασιών συνεδρίων κ.ά. και παραδίδει ψηφιακά αρχεία των προφορικών δηλώσεων.

Ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος της απομαγνητοφώνησης των ακουστικών αρχείων σας.


Μεταφραστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Βασ. Όλγας 38 & Στρ. Κακαβού 2,
546 41 Θεσσαλονίκη

© 2021 Metafraseis Alphavitos. All rights reserved.

Design and Development by 7studio.