Επικύρωση Μεταφράσεων

Επικύρωση Μεταφράσεων

Σε κάποιες περιπτώσεις οι μεταφράσεις οφείλουν να φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, όπως π.χ. ΑΣΕΠ,
Υπουργείο Συγκοινωνιών, Δημόσιους διαγωνισμούς κ.ά.

Το μεταφραστικό γραφείο alphavitos αναλαμβάνει την επικύρωση των μεταφράσεων
παραδίδοντας στον πελάτη τα μεταφρασμένα έγγραφα έτοιμα προς υποβολή.

Οι συνεργάτες του μεταφραστικού γραφείου alphavitos, θα σας συμβουλέψουν για τις απαιτούμενες διαδικασίες για την επικύρωση των μεταφράσεων, εφόσον ενημερώσετε για τον φορέα που επιθυμείτε να προσκομίσετε τις μεταφράσεις.

Επιπλέον, θα σας βρούνε την καταλληλότερη λύση προκειμένου να αποφύγετε περιττά έξοδα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.


Μεταφραστικό Γραφείο Θεσσαλονίκη

Βασ. Όλγας 38 & Στρ. Κακαβού 2,
546 41 Θεσσαλονίκη

© 2021 Metafraseis Alphavitos. All rights reserved.

Design and Development by 7studio.